Subverso: Mga Tula at Kuwento Laban sa Politikal na Karahasan (Publikasyon Iglap Cover)

by rolandotolentino

Advertisements