Orihinalidad at Reprodyusabilidad ng Sining at Kulturang Popular (Powerpoint Presentation)

by rolandotolentino

Orihinalidad at Reprodyusabilidad ng Sining at Kulturang Popular
Panayam
Obra Maestra Mamera Series
UP CMC Auditorium

I. Habang naghahandang matulog, isang text joke

II. Mga iniisip bago matulog

1. Mga preso sa Cebu na nag-eehersisyo sa musika ng “Thriller” sa Youtube

2. Tsinelas, rubber slippers, Havaianas

3. Search for the Bench Underwear Models


4. Sex-scandals na na-video at ipinalaganap sa cellphone

5. Litrato ni Sherilyn na parating nakatapat sa dibdib ng kanyang Nanay Linda kapag nasa publiko

Advertisements