In memoriam, memorial wall of Bantayog ng Mga Bayani, 10 Aug 2009

by rolandotolentino

Advertisements