Liwanag at Dilim, Tatlo sa Linggo, 24 Aug 2008

by rolandotolentino

Advertisements