Pag-deadma ni Arroyo, pagpronta ng anino, Pinoy Weekly Online Column

by rolandotolentino

imahen mula kay Antipas Delotavo, “Itak sa Puso ni Mang Juan”,  jk22b.blogspot.com/2004/12/music-and-society.html

CJ Tanedo, “Dog Show”, www.cuadrofilipino.blogspot.com/

Pag-deadma ni Arroyo, pagpronta ng anino

Ang ibig sabihin ng deadma ay nagsasawalang-kibo at pakialam, naghuhugas ng kamay. Deadma ang pangunahing taktika ni Gloria Arroyo kung gusto nitong maligtas sa gusot na tinatangka nitong pasukin. Nang sa gayon, walang direktang koneksyon na masasambit sa baho nito.

Deadma na naman si Arroyo sa mga kaguluhan sa bansa. Bigla na lamang may pipirmahan nang MOA (Memorandum of Agreement) ang MILF (Moro Islamic Liberation Front) at gobyerno sa Malaysia. Nagkarambola ang mga aninong prumonta rito—ang “peace” adviser na si Hermogenes Esperon at Press Secretary Jesus Dureza. U.S. pa pala ang sponsor ng pag-aaral at pag-broker ng MOA.

Halos sabay-sabay ang mabibilisang kaguluhan. Alam namang malakas ang reaksyon ng mga masasakop na anscestral domain ng MILF. Kinontesta ang MOA sa Korte Suprema, alam din na may pagtiwalag ito sa konstitusyon. At giniyera na naman ang Mindanao, na ayon kay Arroyo, para protektahan ang “bawat pulgada ng teritoryo ng bansa.”

Deadma rin si Arroyo sa cha-cha (charter change). Federalismo raw ang sagot para sa tunay na kapayapaan sa Mindanao. Ginamit pa ang oposisyong Senador Aquilino Pimentel na nag-sponsor ng panukalang batas para rito. Pati sa Kongresso, ang oposisyonistang si Rufus Rodriguez ay kinailangang i-withdraw ang kanyang panukala para hindi maiugnay kay Arroyo.

Ang problema sa pagdeadma ni Arroyo, kay raming gustong prumontang aninong alipores nito. Sila ang willing na kumuha ng bugbog, mangamoy ng baho nito, at sa worst scenario, mahuling may hawak ng loot o blunder nito. “Nabibili” sa pamamagitan ng reported na bribes, koneksyon, palitan ng pabor, promosyon sa pamahalaan ang mga ito.

Mahaba ang kwintas ng mga ulong pigtas sa leeg ni Arroyo. Kung sa marxista, ang surplus sa paggawa ay tinatawag na “reserved army” na nagpapanatiling mababa ang sahod; kay Arroyo ito ay “reserve bureaucrats” na handang mag-pawn ng sarili para maprotektahan at mailigtas ang reyna.

Ito ang mga komander sa giyera sa Mindanao na dumidiskarte sa pagbomba at pagpatay, pati sibilyan, para idisimulado ang krisis tungo sa resolusyong cha-cha. Ito ang salitan ng pwesto ni Romulo Neri na isa na sigurong pinakamaraming naupuan sa karambola ng musical chairs sa pamahalaan ni Arroyo. Ito ang pinakamaraming bilang ng retiradong Chief of Staff na may extended stay sa burukrasya ni Arroyo.

At maging ang pamilyang Arroyo ay marunong nang lumaro sa “deadmatology” (ang syensya ng pag-deadma). Polisiya na ng First Gentleman na hindi magsalita sa anumang bagay sa media. Si Mikee Arroyo ay naghugas na rin ng kamay sa cha-cha. Sinang-ayunan ang posisyong ok ang cha-cha pero pagkatapos ng termino ng kanyang nanay.

Ang mga anino ang nagmimistulang instigador at promotor, gayong ang anino ay anino lamang. Nasa laylayan lamang sila ng historikal na figura ng kapangyarihan. At ang kapangyarihang ito ng estado ay walang iba kundi si Arroyo. Ito lamang ang presidenteng nakakapanghimok ng dispaborableng opinyon sa kanyang pagmamaan-maangan.

Ang nagawa ni Arroyo ay imaximisa ang kanyang legacy ng pangde-deadma na nagsimula pa nang una siyang manungkulan sa pagkapresidente, at tumanggi pero binawing tumakbo at masalang sa pinakamalaking elektoral na pandaraya sa kasaysayan. Hindi ito pagsisinungaling dahil puro moral na batayan lamang ang mga ito. Walang kasong naipanalo sa Kongresso at korte.

Ito ay simpleng pangde-deadma. At nakupkop na ito ng Kongressong kanyang hawak, at nagsisimula na rin ang paborableng opinyon ng mga korte, kasama ang Korte Suprema, hinggil sa mga pro-administrasyong bentahe. Kung gayun, siya na presidente ay may hawak na ng lehislatura at judiciary.

Ang alaala ng batas militar ng diktaduryang Marcos ang nagpapalamnan sa kaisipan. Hindi nga ba’t kahit tinanggal ni Marcos ang batas militar ay nakapagkonsolida pa rin ito ng kanyang diktadurya? Walang dineklarang batas militar si Arroyo gayong ang pamamalakad sa bansa ay sa anino nito.

Ito ang neoliberal na pagkapangulo ni Arroyo. Napapangimbabawan niya at ng kanyang prumoprontang anino ang anumang politikal na krisis dahil hawak nila ang ekonomiya ng bansa. Di tulad ng negatibong ekonomiya ni Marcos, ang kay Arroyo ay puro paglakas at pag-unlad na statistiko. Na sa huli ay maari ring isiping anino lamang ng figura ni Arroyo—na ang statistiko ay pwede naman talagang maniobrahin para pumabor sa estado.

Kaya kailangang ilantad ang mga anino sa liwanag, huwag pataguin sa dilim. Ipagpatuloy ang pagpisil sa anino para mapisil si Arroyo. Kaladkarin ang anino sa tanghaling tapat, ang sandaling walang mga anino. At sa krisis na iniluluwal nito, malalamon at malalamon din siya ng sariling anino. Kailangan nga lang paratihan ang sustenidong pagkaladkad kay Arroyo sa tanghaling tapat, tulad ng pagkaladkad sa bampira sa sinag ng araw.

Advertisements