Writing to the Future: Poetika at Politika ng Malikhaing Pagsulat, Launch Talk

by rolandotolentino

disenyo ng pabalat nina Cesar Hernando at Tom Estrera

Pananalita

Launching ng Writing to the Future: Poetika at Politika ng Malikhaing Pagsulat

19 Sept 2008

Sinasabi mula pa sa new criticism hanggang sa poststrukturalismo na patay na ang awtor. Pero kung titignan natin ang paligid, parang hindi naman. Hindi na-foresee ng naunang mga kritiko ang institusyonalisasyon ng malikhaing pagsulat at ng paraphernalia nito ng workshop, publikasyon at edukasyon para muling bigyan-diin ang awtor bilang integral sa produksyon at kritisismong pampanitikan.

Gustong isipin ng ICW na ito ang sentro ng uniberso ng malikhaing pagsulat ng Filipinong manunulat. Kaya nag-upgrade na ito ng workshop, preliminaryo noong 2003 at mas sustenido sa summer writers workshop nito simula 2006, na midcareer writers ang pagtuunan ng pansin. Susi sa pagsustina ay ang paghimok ng next project ng mga napiling manunulat.

At ito ang lohikal na kinahinatnan ng apat na taong pagpupursigi sa ganitong bagong tunguhin. “Writing to the future” dahil tumataya na ang mga kalahok na manunulat sa hinaharap ng kanilang akda, ng kanilang posisyon sa lipunan at kasaysayan, o simpleng ibang lente sa pagsipat sa kasalukuyan. May subtitulong “Poetika at Politika ng Malikhaing Pagsulat,” halaw sa titulo ng huling koleksyon ng tula ni Bien Lumbera na ukol sa korelasyon ng poetika at politika sa mga akdang sinusulat, na ang iniisip na formalistikong katangian ng pagsulat ay hindi naman talaga hiwalay sa politikang dinadala at sinusulong ng manunulat.

“Poetika” bilang paliwanag ng manunulat sa kanyang kasaysayan sa pagsulat, kasama kung ano ang ginagawa bago, habang at matapos magsulat; sources at influences; artikulasyon ng estilo; at rasyonalisasyon ng susunod na proyekto. “Politika” bilang paglalatag ng mas malaking stake ng manunulat at ng kanyang akda sa lipunan at kasaysayan ng bansa.

Sa huli, kapag nagbasa ang mambabasa, kung hindi naman niya kilala ang manunulat, tunay naman hindi sumasagi ang entidad na ito. Pero malaki pa rin ang ambag ng tinipong proceedings ng workshop sa libro sa mga programang malikhaing pagsulat, panitikang Filipino, comparative literature, at araling Filipino.

Nais kong pasalamatan ang mga kamanunulat na naging bahagi ng libro, ang kasalukuyang direktor ng ICW, si Butch Dalisay, ang copyeditor si Butch Guerrero, ang supervisor ng proyekto, si Eva Cadiz, ang cover designer na sina Tom Estrera at Cesar Hernando, ang book designer na si Vic Nierva, at ang NCCA sa pagkaloob ng pondo para malathala ang proyektong ito.

Advertisements