Contend-UP and All UP Academic Union Statements on Prof. Sarah Raymundo’s campaign for tenure

by rolandotolentino

From http://tenureforsarahraymundo.blogspot.com/

Bukas na Liham ng CONTEND-UP:

Tenure para kay Propesor Sarah Raymundo!

Halos sampung taon nang nagsisilbi bilang guro si Prop. Sarah Raymundo sa Departamento ng Sosyolohiya ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Konsistent na mataas ang kanyang student evaluation, mayroon siyang mga publikasyon sa refereed journals, nakapagsalita sa mga internasyonal at pambansang kumperensya, at mayaman ang rekord ng extension work at serbisyo sa departamento at unibersidad. At ito ang mga batayan ng tenure sa unibersidad.

Matapos ang halos isang taong pagkakasalang ng kanyang aplikasyon sa tenure, berbal na ipinaabot ni Dr. Clemen Aquino, tagapangulo ng Departamento ng Sosyolohiya, noong Nobyembre 6, 2008 kay Prop. Sarah Raymundo, ang desisyon ng tenured faculty ng Departamento na hindi siya bibigyan ng tenure. Dagdag pa rito, nagbigay ng instruksyon si Dr. Aquino na huwag pumasok si Prop. Sarah Raymundo sa kanyang mga klase hanggang walang abiso.

Hanggang sa ngayon, pagkatapos ng dalawang sulat na humihingi ng paliwanag si Prop. Sarah Raymundo kung bakit hindi siya pinagkalooban ng tenure at kung bakit pinahihinto siya sa pagtuturo sa mga klase niya, wala pa ring malinaw na paliwanag ang departamento. Ang tanging tugon ng Officer-in-charge ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya ay ang pagsuporta ng College Executive Board sa posisyon ng tenured faculty ng departamento. Nagbitaw pa ng pahayag si Dr. Aquino na kinokonsulta pa ang U.P. Legal Office hinggil sa kanilang susunod na mga hakbang. Lalong pinagtatakhan ni Prop. Sarah Raymundo ang ganitong pahayag dahil wala siyang alam na kasong inihaharap sa kanya.

Ang tanging nakikita ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND) sa pagkakait kay Prop. Sarah Raymundo ng tenure ay ang kanyang mayamang rekord sa progresibo at makabayang kilusan. Siya ay kasalukuyang secretary-general ng CONTEND at aktibong miyembro ng All UP Academic Employees Union, at ng Alliance of Concerned Teachers (ACT). Naging boluntaryong mananaliksik din siya sa Karapatan, ang grupong nagtataguyod ng karapatang pantao.

Hindi maikukubli ng mga nagpoposturang liberal na ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang desisyon ay ang progresibong paninindigan ni Prop. Sarah Raymundo. Malinaw na isa itong kaso ng witch-hunting at pulitikal na represyon.

Nakagagalit na sa sentenaryong taon ng akademikong kagalingan at serbisyo sa bayan ng UP, may nagaganap na malaking kaso ng pagyurak sa karapatan ng kanyang mahuhusay na guro at iskolar. Marka ng adyendang neoliberal ang ganitong paglusaw sa pulitikal upang paburan ang ekonomikong imperatibo. Ngunit masigasig itong tinatapatan ng malawak at matinding protesta ng mga progresibong sektor ng pamantasan.

Mariing ipinapahayag ng CONTEND-UP, sa harap ng lahatang panig na represyon, ang pagtutol at paglaban sa panunupil at paglabag sa karapatang pulitikal at pang-ekonomiya ng ating kasamang si Propesor Sarah Raymundo.

Itigil ang witch-hunting! Tutulan ang represyong pulitikal!
Itaguyod ang kalayaang pang-akademiko!
Ipagtanggol ang guro at iskolar ng bayan!
Katarungan at tenure kay Propesor Sarah Raymundo!
UP ang galing mo, ialay sa bayan!

AUPAEU’s Open Letter on the Issue of sociology Prof. Sarah Raymundo’s Tenure

The All UP Academic Employees Union (AUPAEU) Diliman chapter seeks clarification on the matter of the non-granting of tenure by the Department of Sociology, College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) to one of the union’s most respected and active members, Prof. Sarah Raymundo.

Prof. Raymundo has been teaching at the Department of Sociology for the past nine years. She has attained and even exceeded the minimum requirements necessary for tenure. She successfully obtained a master’s degree in sociology within the time allotted to her as a former instructor. Students consistently give her higher than satisfactory performance ratings. And, aside from having complied with and exceeded the publication requirements for the granting of tenure, she is probably also one of the most active faculty members involved in extension work in her department. [UP Diliman Faculty Manual (2003), Section 5.3, p. 60; “Shaping Our Institutional Future: A Statement on Faculty Tenure, Rank and Promotion,” OVPAA, 2004), Section I.E.1.2, p. 9]

It is a matter of puzzlement to us why the Department of Sociology has chosen not to grant tenure to Prof. Raymundo.

The document “Shaping our Institutional Future” (2004) states under the “responsibilities” on the part of the tenured faculty tasked with recommending tenure that they, “Uphold academic freedom, which requires that faculty appointments are made solely on academic grounds ā€“ performance in teaching, research and extension, potential to contribute to the discipline, and ethical conduct of the profession” (I.B.2.2.a). And that it is their responsibility to “create an intellectual environment that supports open and free inquiry, including the freedom to differ, in the spirit of learning and scholarship” (I.B.2.2.c).

It is therefore explicitly stated that the consideration of tenure be made “solely on academic grounds” and that not doing so shall constitute nothing less than a “violation of academic freedom” (I.F.4.a).

Also quite disturbing, highly irregular and patently questionable on legal grounds is the verbal instruction issued by the Chair of the Department of Sociology on Nov. 6, 2008 to Prof. Raymundo that she refrain from attending her classes until further instructions despite the fact that Prof. Raymundo’s contract with the University is until May 31, 2009.

The Department of Sociology has not been exactly forthright regarding the basis of its decision. None of the official communications received by Prof. Raymundo nor by the union on this matter (Dept. of Sociology Chairperson Clemen Aquino, Nov. 20, 2008; CSSP Officer-in-Charge Nimfa Ogena, Nov. 21, 2008) reveal the slightest effort at explaining the “academic grounds” they used to decide against granting her tenure. In this vein, the union would therefore like to remind the Chairperson of the Department of Sociology that the right of “temporary faculty to expect fairness, both in the process by which the tenure decision is reached and in the substance of that decision” is explicitly recognized and protected by the University (I.F.5).

In the interest of transparency, due process and the protection and furtherance of the right of junior faculty to an appeals process, the faculty union enjoins the Department of Sociology to clarify the basis of its decision. Not doing so would only cast doubts on their processes and promote unfortunate speculations on the possibility that a blatant violation of academic freedom is being perpetrated in our midst. We appeal to the College Excecutive Board (CEB) of the College of Social Sciences and Philosophy (CSSP) and to the Chancellor of UP Diliman to aid in shedding light on this matter. We feel that it is only reasonable that the basis for the denial of tenure and an account of the processes involved in arriving at this decision be put down in writing and that this be given to Prof. Raymundo immediately.

ALL UP ACADEMIC EMPLOYEES UNION (AUPAEU) ā€“ Diliman Chapter

December 4, 2008