Kampanya para sa tenure, Pasintabi Column, Pinoyweekly.org

by rolandotolentino

sarah-pins1

dsc_2294-01

dsc03295-01

imahen mula sa http://tenureforsarahraymundo.blogspot.com/

Kampanya para sa tenure

Sa aking pagkaalaala, ito ang unang naging kampanya ng aming grupo ng guro sa unibersidad. Dati ay sistematikong prop campaign sa mga usaping Oust Gloria at anti-VFA (Visiting Forces Agreement), maging ng tunay na repormang agraryo at karagdagang budget sa edukasyon. Pero iba itong isyu, malapit sa puso ng mga kasapi ng aming grupo.

Ito ang hindi pagka-tenure kay Professor Sarah Raymundo ng Sociology Department. Na bagamat nakamit niya ang batayan ng tenure sa Faculty Manual ay tinanggihan ang kanyang aplikasyon. Verbal pa nga ang paliwanag, kasama ng dagdag na instruksyong huwag nang pumasok sa kanyang klase.

Kaibigan at kasama si Prof. Raymundo. Siya ang secretary-general ng aming organisasyon sa unibersidad. May pagkakataong nakakahigop ng lakas ang kampanya para ipagbigay-alam sa loob ng unibersidad ang katiwalian ng kanyang Chair at ng departmento. Iniisip kong ang oras sana na pwedeng makapagsulat ay nauubos sa pangungumbinsi sa mga estudyante at faculty na suportahan ang kanyang kaso.

Mula sa diskusyon ng organisasyon, napagkasunduang ikampanya ang kaso ni Prof. Raymundo. Nag-signature campaign kami. At madalas ding ma-punk ng mga estudyante at gurong ang iba ay ni hindi man lang tumitigil sa paglalakad papalayo sa amin, kundi diretsahan nang nagsasabing hindi sila pipirma.

Pero tumataba rin ang puso namin sa isang libong pirmang nalikom mula sa mga estudyante, at kulang ng 100 pirma mula sa guro. Kahit nakakapagod, marami kaming natutunan na taktika ng pagpapapirma: patanong ang unang linya, “Nakapirma ka na ba sa tenure for Professor Sarah Raymundo?” titingin sa eye level ng kausap, at patuloy pa ring bibigkasin ang spiel kahit na naglalakad ang kausap dahil baka tumigil at pumirma.

Naghanda kami para sa kampanya ni Prof. Raymundo. Nagpagawa ng tarp at support pins sa tulong ng dalawang artists. Nagpalaganap ng pahayag ng suporta. At gumawa ng ikalawang pahayag hinggil sa politikal na represyon bilang tunay na batayan ng pagkatanggi sa tenure.

Nagpa-forum kami para palawakin ang isyu na ang politikal na panunupil kay Prof. Raymundo ay hindi hiwalay sa karanasan ng iba’t ibang sektor sa unibersidad, maging sa sektor ng edukasyon sa pangkalahatan. Marami nang guro ang naging biktima ng politikal na pagpaslang. At hindi hiwalay ang taktika ng red-baiting at vilification sa mga aktibistang guro sa karanasan ni Prof. Raymundo.

Nag-rali rin kami. Lalong lumakas ang loob ng aming organisasyon at maging ni Prof. Raymundo sa mainit na suporta ng mga estudyante, kawani at kapwa guro. Hindi nag-iisa si Prof. Raymundo sa labang ito. Na ang laban niya ay naging laban na ng mga progresibong indibidwal at kilusan sa unibersidad. Na nakakatulong ang paglalantad at pagtutol sa kaso ni Prof. Raymundo sa pangangailangan ng transparency at accountability sa tenure process sa partikular, at sa mas sistemikong politikal na panunupil sa pangkalahatan.

At dahil marami ring kasapi ng organisasyon, maging ng iba pang sumusuporta, ang joggers, ginawa na rin naming 5 pm event ang protest jog. Bitbit ang tarp, tumatakbo kami ng makailang-ulit para sa higit pang pagpapalawak ng interes at suporta sa kaso ni Prof. Raymundo. Maging si Prof. Raymundo mismo ay kasama sa pagtakbong ito. Na ang biruan nga namin na kapag natunghayan ang imahen niya sa tarp ay sunod naman namin siyang ituturo sa mga nakakakita sa academic oval, “Siya po ito.”

Marami kaming leksyon na natutunan sa karanasang ito na patuloy na nagpapayaman ng aming kampanya para sa tenure ni Prof. Raymundo. Patuloy pa rin ang kampanya, ang pagpapalawig ng suporta hinggil sa kanyang kaso, at ang pag-ugnay ng politikal na panunupil sa iba pang sektor sa loob at labas ng unibersidad. Natututo kaagad dahil maikli ang panahon. Lalong nagiging pursigido ang pagkilos para sa kampanya at sa iba pang bagay.

Sa gabi, sa palitan namin ng kwento kay Prof. Raymundo, kailangang sagarin namin ang gising hanggang sa tiyak na ang tulog. Ang epekto ng enerhiyang nahihigop sa kampanya ay nagigising kami sa gabi. Napuputol ang tulog, kaya puyat sa araw. Na bagamat gising pa rin kahit antok na, kailangang siguraduhin ang pahingang muling magpapasikhay ng panibagong araw ng pagkilos at pangangampanya.

Walang panahon!

Advertisements