Angkinin ang Pagbabago! Talumpati sa SONA 2009, 27 Hulyo 2009

by rolandotolentino

Picture 147

Picture 146

Angkinin ang Pagbabago!
Talumpati sa SONA 2009

Sino sa atin ang gusto ng tunay na pagbabago?

Walang pagbabago kung 70% ng mamamayan–mas marami ang ayaw na—ang di na naniniwala kay Arroyo.

Walang pagbabago kung ikasiyam nang inuulit-ulit ang dispalsipikadong talumpati sa Konggreso, na parang ang tatanga nating lahat.

Walang pagbabago kung may tulad ng labingtatlong taong Marinela na nagpapatiwakal, nagbigti kaysa humingi ng pam-project sa eskwelahan sa amang kakakurampot lang ang kita.

Walang pagbabago kung may tulad pa rin ni Melissa Roxas, dinampot, tinortyur, pinakawalan ng militar, pero pinagbibintangan pa rin na mga NPA ang may kagagawan.

Walang pagbabago kung ang bagong panahon sa bansa ay di na tag-ulan o tag-araw kundi ang klima ng taggutom o climate of hunger, na isang beses na lamang nakakakain ang mga pamilya sa bawat araw.

Walang pagbabago hanggang nananatili si Arroyo sa kapangyarihan.

Mamamayan ang mapagpasya, bayan ang huhusga. Kailangang matiyak na mawala si Arroyo sa susunod na taon.

May pagbabago dahil may tulad ni Melissa Roxas na kahit may ligalig, handang harapin ang mga nagpahirap sa kanya sa detensyon, at ipaglaban ang kanyang karapatan at iba pang nabiktima ang kanilang karapatang pantao.

May pagbabago dahil may tulad ng mga unyonista ng Triumph International na ipapasara ang pabrika sa Taguig, na patuloy na ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan.

May pagbabago dahil nandito tayo ngayon taon-taon, daan-daang kumilos para sa tunay na SONA ng bayan.

Angkinin natin ang pagbabago. Karapatan nating baguhin ang opisyal at gobyerno tungo sa tunay na maglilingkod sa interes ng mamamayan. Kailangan nating itatag ang pagbabagong aakda ng kinabukasang ikakabuti ng lahat: reporma sa lupa, edukasyon, trabaho, katarungan, pambansang industrialisasyon, makabayang kultura.

Sa natitirang 345 araw ni Arroyo, tiyakin natin na siya at ang kanyang mga alipores ay mawala. Itatag ang goberyno ng mamamayan. Itatag natin ang ating pambansang kinabukasan.

Advertisements