Toxic, Pasintabi Column, Pinoyweekly.org

by rolandotolentino

Picture 142

Picture 176

Toxic

Si Raul Gonzalez, kampeon ni Gloria Arroyo. Binabalandra ang sariling kabalbalan para akuin ang pintirya kay Arroyo. Sa taon-taong pagtatanggol sa di naman katanggol-tanggol, nagprodyus ang katawan ng toxins. Pinatay ang kidney. Hindi man lang tuminag. Naghanap ng ka-match hindi mula sa pamilya kundi sa kanyang household. Ang driver ang nagboluntaryong ialay ang isang kidney sa ngalan ng buhay ng amo.

Ilang araw matapos ang operasyon, balik na naman si Gonzalez sa kanyang poder. Patuloy pa rin sa masindhing pagtatanggol sa di naman katanggol-tanggol. Hanggang sa isang araw, bigla siyang tinanggal ng Malacanang, ginawang adviser na lamang.

Sa wari ko, sumagi man lang kaya sa isip ni Gonzalez, “Ilang taon ang buhay na inalay ko, mismong buhay ay iprenenda ko sa ngalan ni Arroyo.” Nagduda man lamang kaya siya sa paninilbihan sa paanan ng kanyang amo habang sa tuwing tumatayo at naglalakad siyang gumegewang-gewang, napapairi kapag nakikita ang malaking hiwa sa katawan?

Hinding-hindi.

~ ~ ~

Napapatid ang pagbabasa ni Melissa Roxas ng may kung anong pumipigil sa kanyang lalamunan. In-adbuct, tinortyur, pinaamin, tinakot na papatayin. Sa Los Angeles, kung saan binabasa ni Melissa ang kanyang testimonya, ilang libo ang layo sa pinagdukutan at pinagtortyur sa kanya, hindi maitago ng postura ni Melissa ang bigat na alaalang araw-araw at gabi-gabing nagmumulto sa kanya.

“Handa ka na bang mamatay?” paulit-ulit na binabanggit ng kanyang interrogator. Tuwing may dumadambi kayang yapos o kamay sa kanyang mukha, diin sa kanyang balikat, yakap sa kanyang katawan, bigla kaya siyang bumibitaw, lumalayo at magtataka sa sariling reaksyon?

Sa online na paglalahad ng testimonya, sa libo-libong kaisang saksi sa pandarambong ng rehimeng Arroyo, toxic man ang pakiramdam ni Melissa, napapaigtad man ang kanyang lalamunan at sikmura sa paggunita ng mga alaala, may tapang pa ring tinapos ang kanyang binabasa. Sa kanyang akala, ito na ang pinakamahabang akda na kanyang binigkas sa tanang kanyang buhay. Iniisip niyang kailanman ay hindi siya titiklop, na kahit namumuhay na may takot pa rin, ilang libo man ang layo, hindi man niya nakikita ang kanyang kinakausap, sa isip kaya niya, nandiyan sila, silang kasama ko at nagpanatiling nais mabuhay sa napakahabang oras ng pagtortyur sa kanya.

~ ~ ~

Kumalat ang tsismis na nagpa-boob job pala si Arroyo. Matagal na raw itong naganap. At sa panahong ang simpatya ng bayan ay na kay Katrina Halili, ang sex video nitong tinunghayan ng libo-libong may akses internet at DVD player ay tumunghay rito. Iba ang walang muwang na hitsura ng artista habang nakikipag-sex kay Hayden Kho.

Na ibang-iba sa mukha niyang umiiyak sa bawat opisinang dinudulugan hanggang sa iyak ay naging tapang na lumaban. Tinatawanan na nga niya ang kanyang sarili. Charge it to experience, isip kaya ni Katrina. Hindi siya sumang-ayon na i-video ang pribadong akto, lalong hindi na ikalat ito sa internet.
Ang silicone-boob job ni Arroyo, ang artifisyal na nagpalaki at nagpatindig sa kanyang hinaharap ay unti-unti na ring bumigay sa batas ng grabidad. Unti-unti nang nakakahabol ang edad, at sana ay pati ang krimen kayang natatakasan pa sa kasalukuyan.

~ ~ ~

Wala pa ring tenure si Professor Sarah Raymundo isang taon at kalahati matapos itong mag-apply. Dead-ma ang kanyang departamento kung bakit hindi siya pinepermanente sa trabaho kahit pa nakamit naman niya ang mga rekisito ng tenure.

Kaya takbo nang takbo si Sarah. Hindi nito tinatakasan ang kanyang problema. Takbo siya nang takbo nang hind imaging toxic. Toxic kasi ang parati sa kanyang pagkausap ng ofisyales ng departamento para paliwanagan nang kung ano-ano, maliban sa kung bakit siya hindi binibigyan ng tenure.

Kaya basta hindi malakas ang ulan, takbo nang takbo si Sarah. At marami ang nakapansin ng di lamang pumapayat na pangangatawan ni Sarah, pati ang pagiging fit nito. Na hindi ba ito ang sinasabing best revenge sa mga taong nang-etsapwera sa iyo? Sila na nahabol na ng edad at mga sakit, ang unti-unting pagkaagnas ng mga hitsura at dumaraming nararamdamang masama sa katawan, at si Sarah, na walang load ngayong semestre, na takbo lang nang takbo kapag hindi nagpupulong at nagrarali.

Advertisements